Cách thêm thẻ bị từ chối khi thêm vào TKQC, BM

Sử dụng thẻ add -> TKQC cá nhân. Nếu bị từ chối thì -> Add qua -> TKQC của BM.

Tỉ lệ đạt được 5-7/10 ”Nếu bị từ chối luôn thì mn lưu ý rằng nhớ add PTTT ở BM nhé ”

-> Tỉ lệ add thẻ ở BM đạt được có thể 10/10

-> Nếu bị từ chối ở TKQC cá nhân -> TKQC BM ->  PTTT BM

-> Thì mn gửi Kháng ở Contact : https://www.facebook.com/help/contact/181086115688764

Điền thông tin mẫu như sau :

-> Khi gửi kháng, FB case rep về thông báo thì lúc ấy bắt đầu gửi add thẻ ở BM nhé.

Nếu thẻ đã add nhiều lần thì tỉ lệ ad 7/10 BM . Thẻ add 1 – 2 lần ở BM mà bị từ chối tỉ lệ add 10/10.

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *